Thực phẩm ướp hoa tự nhiên

Trà ướp hương hoa bưởi, hương hoa cúc tự nhiên Ân Thủy