Hoạt động của Trà Ân Thuỷ

Trà hoa bưởi Ân Thủy
Trà ướp hương hoa bưởi, hương hoa cúc tự nhiên Ân Thủy
Tinh thần có được từ trà, thiền đến từ trà