Quá trình lọc bỏ tàn hoa (cuống, nhụy…) sau khi trà đã ngậm hết hương