Ân Thủy!

Tinh thần có được từ trà, thiền đến từ trà, sức khỏe có được từ trà, nhân cách cũng bắt nguồn từ trà. Bởi vì trà được tạo ra từ những thứ tinh khiết nhất của thiên nhiên, đất và nước ở vùng cao nguyên nuôi dưỡng cây trà, người nông dân sấy khô những búp trà, ướp thêm hương của loài hoa thơm nhất. Trà ngon được pha trong những ấm đất tốt nhất và bằng nước mưa tinh khiết.

 

Từ dạo tôi biết trân trọng những giá trị tinh thần, lắng nghe bản thân trong thiền và quan tâm đến sức khỏe, tôi đã gặp trà và hiểu trà – thứ tạo vật kỳ diệu. Và tôi chọn đã trà để hình thành nhân cách, chọn trà là công cụ để tạo ra hương vị cuộc sống.

 

Trà Ân Thủy được ra đời từ lúc đó, là thức trà huyền diệu tôi muốn chia sẻ đến với mọi người.